Partly Stealin' Hatred - Get Outta My Dreams Get Into My Car

mousetrapper

En mousetrap är en musfälla, och i vår lilla stad har vi en lokal teater som heter The Mousetrap. Agatha Christie skrev på sin tid en teaterpjäs, vid namn The Mousetrap, som jag tror har gett sitt namn till vår teater. En mousetrapper däremot, är något helt annat. Det är en form av ergonomisk lösning för människor som sitter många och långa timmar vid datorn och som vill, eller behöver, arbeta så ergonomiskt som möjligt. Det finns olika sorters mousetrappers med olika avancerade funktioner, men gemensamt för alla är att de erbjuder hälsosammare lösningar vid datorn.